Waar is de w…

Rijmen is belangrijk voor het leren lezen. Bij rijmen leren kinderen spelen met klanken in woorden en ervaren ze dat woorden op elkaar kunnen lijken. Het kunnen herkennen van rijm geeft aan dat kinderen niet alleen betekenis van woorden herkennen, maar ook de vorm en de vormverschillen. Het kind kan zich nu dus richten op klanken en klankverschillen in een taal. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen die goed klanken kunnen herkennen en dus ook goed kunnen rijmen, later minder moeite met het leren lezen zullen hebben.

Onderstaand gedicht is leuk om voor te lezen.  Helemaal als je eerst even samen het klankenfilmje van de w bekijkt

Voor de kleuters is het leuk om alle w’s in het gedichtje op te zoeken, hardop voorlezen en er (liefst tegelijkertijd) een kringetje omheen te tekenen. 

Waar is de w downloaden en printen

 

 

Waar is de w – download het gedicht hier