Programma Fonemisch Bewustzijn voor leerkrachten  

Wanneer kinderen in groep 3 leren lezen hebben ze zich al veel vaardigheden eigen gemaakt. Ze hebben leren praten en geleerd dat bij woorden een betekenis hoort. Maar om goed te leren lezen en schrijven is het noodzakelijk dat kinderen alle klanken en verschillen tussen de klanken leren horen. De ontwikkeling van deze vaardigheid noemt met het fonologisch bewustzijn. Pas als kinderen dat goed beheersen, kunnen ze aan alle klanken een letter koppelen. Deze laatste fase noemen we het fonemisch bewustzijn.

Het Programma Fonemisch Bewustzijn is een programma dat kleuters (groep 1-2) helpt om dit fonemisch bewustzijn goed te ontwikkelen. Ieder kind op zijn/haar eigen niveau en tempo, maar toch in de groep.

Het programma besteedt aandacht aan alle onderdelen van het fonologisch en fonemisch bewustzijn:

 • waarnemen van verschillen tussen de klanken en het uitspreken van de klank;
 • isoleren van klanken, auditieve discriminatie op klank- en woordniveau;
 • analyse van klanken op woordniveau;
 • synthese van klanken;
 • manipuleren van klanken;
 • letters aanwijzen en benoemen;
 • letters en woorden schrijven

Doelstelling en resultaten:

De inhoudelijke doelstellingen van het programma zijn:

 1. Verbeteringen van het fonemisch bewustzijn:
  • verbeteringen van de (kritische) luisterhouding;
  • verbeteringen van de auditieve concentratie;
  • verbeteringen van de auditieve discriminatie;
  • verbeteringen van de auditieve analyse;
  • verbeteringen van de auditieve synthese;
  • verbeteringen van de auditieve geheugen;
  • rijmen;
 1. kenmerken van klanken herkennen;
 2. meer gelaatgerichtheid van de leerling bevorderen;
 3. leren van de juiste leesrichting;
 4. automatiseren van de letters.

Deze inhoudelijke doelstellingen leiden tot een sterk verbeterd resultaat op het gebied van lezen en zorgt voor veel plezier en een aanzienlijk groter rendement in dezelfde lestijd. Het blijft een klein wonder dat zo goed als alle kinderen uit groep 2 aan het eind van het schooljaar alle letters kennen en al “mkm-woorden” kunnen lezen.  

Hoe gebruik je het programma

Het programma biedt theoretische ondersteuning, oefeningen en werkmateriaal op alle (taal)- ontwikkelniveaus van kleuters.  Van klankintroductie tot rijmen komen alle onderdelen aan bod. Het programma werkt ter aanvulling van alle bestaande methodieken, is erg leuk om te gebruiken en kost maar een paar minuten per dag.

Scholing en een gratis abonnement

Tijdens de landelijke scholingdagen of dmv de online scholing leer je alles over de onderbouwing, de leerlogica en het zo efficiënt mogelijk inzetten van het programma. Bovendien heb je na het volgen van een scholing recht op een gratis abonnement op de digitale omgeving met alle lesmateriaal. veel spelletjes en naslaginformatie.

 

Digitale scholing

Onze digitale scholing volg je in je eigen tijd en in je eigen tempo.  Ook deze scholing geeft recht op een certificaat en een gratis abonnement op de digitale omgeving van het programma.

Deze online scholing kost ongeveer drie uur van je tijd en biedt de basiskennis van het programma.  De theoretische onderbouwing van het programma komt uitgebreid aan bod en natuurlijk leer je ook alle werkmateriaal efficiënt inzetten.
In je eigen tijd en tempo, lekker thuis achter de laptop alles leren over het fonemisch bewustzijn en gebruik van het programma.
De online scholing, inclusief een abonnement op de online omgeving, kost € 290,- per persoon. 

Inschrijven voor de digitale scholing

Scholing

Om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van het programma kun je één van onderstaande scholingen of workshops volgen. Een scholing geeft vervolgens recht op GRATIS gebruik van veel les/werkmateriaal!

Naar alle scholingsmogelijkheden
Jaarlicentie zonder scholing

Uit de praktijk

Op de St. Thomasschool zijn wij blij met het programma Fonemisch Bewustzijn.

Het programma is gemakkelijk te implementeren naast eventuele andere programma’s en heeft in onze onderbouw met 1/2 combinaties gezorgd voor eenheid ten aanzien van het aanbieden van de klanken en het consolideren hiervan. 

lees meer

Ongelooflijk geïnspireerd geraakt. Duidelijke structuur en handvatten gekregen om letters goed aan te leren. Mijn taalzwakke leerlingen maken progressie door. Veel activiteiten aangeboden gekrege om letters te consolideren”

OBS FC Spijk