Scholingsmogelijkheden Programma Fonemisch Bewustzijn

Is een scholing noodzakelijk?

Om het programma efficiënt in te kunnen zetten is scholing belangrijk.  Onze scholingen leren alles over de fonologische ontwikkeling en welke lesstof op welk moment binnen die ontwikkeling ingezet kan worden. Leerkrachten die een van onze scholingsvormen hebben gevolgd en in het bezit zijn van een certificaat, hebben recht op een gratis abonnement op de digitale omgeving van het programma. In deze omgeving vind je lesstof, lesmateriaal, spellen en nasslaginformatie. Wil je wel gebruik maken van deze omgeving maar geen scholing volgen? Informeer dan eens of een schoollicentie voor jou en jouw school een oplossing is. 

 

 

 

Aan de slag met het programma!

Om het programma efficiënt in te kunnen zetten is een scholing belangrijk. Geschoolde leerkrachten hebben bovendien recht op een gratis abonnement op de digitale omgeving met lesmateriaal, spelletjes en heel veel informatie. Schrijf je dus snel in voor een van onze scholingsmogelijkheden en ga aan de slag!

 

Ervaringen

 

Astrid Lurvink werkt als leerkracht in haar kleutergroepen met het programma Fonemisch Bewustzijn van De GlazenSchool. Daarmee bereidt zij haar kleuters voor op de volgende stap: leren lezen. Hoe waardevol het leren horen van alle klanken en verschillen tussen klanken daarbij is. Ze vertelt er alles over in dit artikel

****

Op de St. Thomasschool zijn wij blij met het programma Fonemisch Bewustzijn.

Het programma is gemakkelijk te implementeren naast eventuele andere programma’s en heeft in onze onderbouw met 1/2 combinaties gezorgd voor eenheid ten aanzien van het aanbieden van de klanken en het consolideren hiervan. 

****

Ongelooflijk geïnspireerd geraakt. Duidelijke structuur en handvatten gekregen om letters goed aan te leren. Mijn taalzwakke leerlingen maken progressie door. Veel activiteiten aangeboden gekrege om letters te consolideren”

OBS FC Spijk

Kennismaken met het Programma Fonemisch Bewustzijn?

Krijg hier een indruk van de werkwijzen en het beschikbare materiaal. Wil je nog veel meer weten? we vertellen het je heel graag, dus neem snel contact met ons op!