Programma Fonemisch Bewustzijn voor leerkrachten  

Wanneer kinderen in groep 3 leren lezen hebben ze zich al veel vaardigheden eigen gemaakt. Ze hebben leren praten en geleerd dat bij woorden een betekenis hoort. Maar om goed te leren lezen en schrijven is het noodzakelijk dat kinderen alle klanken en verschillen tussen de klanken leren horen. De ontwikkeling van deze vaardigheid noemt met het fonologisch bewustzijn. Pas als kinderen dat goed beheersen, kunnen ze aan alle klanken een letter koppelen. Deze laatste fase noemen we het fonemisch bewustzijn.

Het Programma Fonemisch Bewustzijn is een programma dat kleuters (groep 1-2) helpt om dit fonemisch bewustzijn goed te ontwikkelen. Ieder kind op zijn/haar eigen niveau en tempo maar toch in de groep.

Het programma besteedt aandacht aan alle onderdelen van het fonologisch en fonemisch bewustzijn:

 • waarnemen van verschillen tussen de klanken en het uitspreken van de klank;
 • isoleren van klanken, auditieve discriminatie op klank- en woordniveau;
 • analyse van klanken op woordniveau;
 • synthese van klanken;
 • manipuleren van klanken;
 • letters aanwijzen en benoemen;
 • letters en woorden schrijven

Doelstelling en resultaten:

De inhoudelijke doelstellingen van het programma zijn:

 1. Verbeteringen van het fonemisch bewustzijn:
  • verbeteringen van de (kritische) luisterhouding;
  • verbeteringen van de auditieve concentratie;
  • verbeteringen van de auditieve discriminatie;
  • verbeteringen van de auditieve analyse;
  • verbeteringen van de auditieve synthese;
  • verbeteringen van de auditieve geheugen;
  • rijmen;
 1. kenmerken van klanken herkennen;
 2. meer gelaatgerichtheid van de leerling bevorderen;
 3. leren van de juiste leesrichting;
 4. automatiseren van de letters.

Deze inhoudelijke doelstellingen leiden tot een sterk verbeterd resultaat op het gebied van lezen en zorgt voor veel plezier en een aanzienlijk groter rendement in dezelfde lestijd. Het blijft een klein wonder dat zo goed als alle kinderen uit groep 2 aan het eind van het schooljaar alle letters kennen en al “mkm-woorden” kunnen lezen.  

Hoe gebruik je het programma

Het programma biedt theoretische ondersteuning, oefeningen en werkmateriaal op alle (taal)- ontwikkelniveaus van kleuters.  Van klankintroductie tot rijmen komen alle onderdelen aan bod. Het programma werkt ter aanvulling van alle bestaande methodieken, is erg leuk om te gebruiken en kost maar een paar minuten per dag.

Is een scholing noodzakelijk?

Om het programma efficiënt in te kunnen zetten is scholing belangrijk.  Onze scholingen leren alles over de fonologische ontwikkeling en welke lesstof op welk moment binnen die ontwikkeling ingezet kan worden. Leerkrachten die een van onze scholingsvormen hebben gevolgd en in het bezit zijn van een certificaat, hebben recht op een gratis abonnement op de digitale omgeving van het programma. In deze omgeving vind je lesstof, lesmateriaal, spellen en nasslaginformatie. Wil je wel gebruik maken van deze omgeving maar geen scholing volgen? Informeer dan eens of een schoollicentie voor jou en jouw school een oplossing is. 

Meer informatie over scholingen

 

 

Aan de slag met het programma!

Om het programma efficiënt in te kunnen zetten is een scholing belangrijk. Geschoolde leerkrachten hebben bovendien recht op een gratis abonnement op de digitale omgeving met lesmateriaal, spelletjes en heel veel informatie. Schrijf je dus snel in voor een van onze scholingsmogelijkheden en ga aan de slag!

 

Ervaringen

 

Astrid Lurvink werkt als leerkracht in haar kleutergroepen met het programma Fonemisch Bewustzijn van De GlazenSchool. Daarmee bereidt zij haar kleuters voor op de volgende stap: leren lezen. Hoe waardevol het leren horen van alle klanken en verschillen tussen klanken daarbij is. Ze vertelt er alles over in dit artikel

****

Op de St. Thomasschool zijn wij blij met het programma Fonemisch Bewustzijn.

Het programma is gemakkelijk te implementeren naast eventuele andere programma’s en heeft in onze onderbouw met 1/2 combinaties gezorgd voor eenheid ten aanzien van het aanbieden van de klanken en het consolideren hiervan. 

****

Ongelooflijk geïnspireerd geraakt. Duidelijke structuur en handvatten gekregen om letters goed aan te leren. Mijn taalzwakke leerlingen maken progressie door. Veel activiteiten aangeboden gekrege om letters te consolideren”

OBS FC Spijk

Kennismaken met het Programma Fonemisch Bewustzijn?

Krijg hier een indruk van de werkwijzen en het beschikbare materiaal. Wil je nog veel meer weten? we vertellen het je heel graag, dus neem snel contact met ons op!