Programma Fonemisch Bewustzijn voor leerkrachten  

Wanneer kinderen in groep 3 leren lezen hebben ze zich al veel vaardigheden eigen gemaakt. Ze hebben leren praten en geleerd dat bij woorden een betekenis hoort. Maar om goed te leren lezen en schrijven is het noodzakelijk dat kinderen alle klanken en verschillen tussen de klanken leren horen. De ontwikkeling van deze vaardigheid noemt met het fonologisch bewustzijn. Pas als kinderen dat goed beheersen, kunnen ze aan alle klanken een letter koppelen. Deze laatste fase noemen we het fonemisch bewustzijn.

Het Programma Fonemisch Bewustzijn is een programma dat kleuters (groep 1-2) helpt om dit fonemisch bewustzijn goed te ontwikkelen. Ieder kind op zijn/haar eigen niveau en tempo, maar toch in de groep.

Wat is er anders?

Anders dan bijvoorbeeld de CPS-map behandelt het programma alle aspecten van het fonologisch en fonemisch bewustzijn: 

  • waarnemen van verschillen tussen de klanken en het uitspreken van de klank;
  • isoleren van klanken, auditieve discriminatie op klank- en woordniveau;
  • analyse van klanken op woordniveau;
  • synthese van klanken;
  • manipuleren van klanken;
  • letters aanwijzen en benoemen;
  • letters en woorden schrijven

Hoe gebruik je het programma

Het programma  werkt met een digitale omgeving gevuld met  theoretische ondersteuning, oefeningen en werkmateriaal op alle (taal)- ontwikkelniveaus van kleuters.  Van klankintroductie tot rijmen komen alle onderdelen aan bod. Het programma werkt ter aanvulling van alle bestaande methodieken, is erg leuk om te gebruiken en kost maar een paar minuten per dag.

 

Aan de slag?

Schrijf je dan snel in voor één van de scholingsmogelijkheden. Wij bieden een digitale (individuele) scholing,  trajecten van vier dagdelen, inhouse of online, of een scholingsdag. Na het volgen van een scholing ben je gecertificeerd gebruiker van het programma en krijg je een gratis abonnement op de digitale omgeving met alle onderbouwingen, lesmateriaal, filmpjes en spellen.

Lesmateriaal

Filmpjes

 

Werkmaterialen

 

Spellen

 

Woordenschat

 

naar de winkel inloggen

NIeuwe digitale spellen!

Speel klankenmemory, draai de klanken of neem een gokje! Op de pagina werkmateriaal vind je superleuke digitale klankspelletjes!

UIt de praktijk

Astrid Lurvink werkt als leerkracht in haar kleutergroepen met het programma Fonemisch Bewustzijn van De GlazenSchool.
Daarmee bereidt zij haar kleuters voor op de volgende stap: leren lezen. Hoe waardevol het leren horen van alle klanken en verschillen tussen klanken daarbij is. Ze vertelt er alles over in dit artikel 

Kennismaken met het Programma Fonemisch Bewustzijn?

Krijg hier een indruk van de werkwijzen en het beschikbare materiaal. Wil je nog veel meer weten? we vertellen het je heel graag, dus neem snel contact met ons op!

Thuis aan de slag!

We hebben heel veel oefeningen, spellen en werkmateriaal voor thuis! Je vindt ze allemaal onder het kopjeouders‘